Liên hệ & Hợp tác

Liên hệ & Hợp tác

CH-Play.com sẽ rất vui khi được hợp tác với các bạn là những nhà phát triển ứng dụng Android. Nếu bạn muốn sản phẩm của mình nhanh chóng tiếp cận người dùng? If you feel a product of mình có ích cho cộng đồng? Hay bạn muốn trao đổi với ch-play.com về chính sách đối với sự phát triển?

Xin đừng làm dự án, làm ơn gửi cho tôi email với tiêu đề là “Hợp tác phân phối ứng dụng” tới địa chỉ mail: phamthang1894@gmail.com . Chúng tôi sẽ cố gắng liên kết lại với bạn sớm nhất có thể và rất vui vì điều đó.